Vraag jij je wel eens af hoe je verder moet, en lijkt het soms of je hoofd niet op kan houden met malen? Voel je onrust in je lijf, verstarring, leegte? Of voel je een beweging van rust en innerlijk weten dat het goed is?

Besef krijgen voor het voelend vermogen van je lijf en erop leren vertrouwen dat je innerlijk weet hoe je verder moet. Dat is in het kort waar het in therapie om draait. Ik werk met haptonomische en analytische methodieken, waardoor in de begeleiding denken en voelen evenwichtig worden aangesproken.

Hierbij richt Haptotherapie zich op het herstellen van de balans tussen voelen, denken en handelen door het tastvermogen optimaal te gebruiken. Met ons tastzintuig maken we contact met de omgeving. Via de tast nemen we onze wereld waar. Deze indrukken roepen allerlei gevoelens in ons op. Vreugde bijvoorbeeld, maar ook verdriet, angst en boosheid en alle schakeringen daartussen.

De Diepte-therapie (Analytische therapie) zoekt nog dieper naar de ontstaansgeschiedenis van jouw overlevingspatronen, verwerkt deze en bevordert het ontdekken van nieuwe wegen. Jouw uniekheid krijgt gestalte!

De integratie van Haptotherapie en Diepte-therapie brengt ‘Licht op je levensweg’.