Licht op je levensweg

verdiepende therapiemethoden
Soms vraagt een begeleidingsproces om aanraking van een diepere en meer onbewuste laag. In deze laag zijn beelden de spreekbuis van het onbewuste. Beelden hebben ons heel veel te zeggen, als wij ze leren te verstaan. Beelden moeten daarvoor ontcijferd worden. Met behulp van methoden uit de analytische therapie (diepte-therapie) vraag ik naar het beeldverhaal en ontdek ik samen met u wat deze beelden voor u betekenen. hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om de betekenis van een droom.

Diepte-therapie richt zich op het verkrijgen van zelfinzicht en het verhelderen van je levensweg door het verwerken en loslaten van overlevingspatronen en het ontdekken van nieuwe wegen. Methoden die hierbij gebruikt worden zijn: gesprek, droomwerk, tekenanalyse, actieve imaginatie en hypnose.

In de intake wordt nagegaan wat er van buiten op je afkomt, waardoor jij in een bekend patroon belandt. Patronen zijn afkomstig uit de kindertijd. Ze hebben te maken met de manier waarop jij hebt geleerd met grenzen en ruimte om te gaan. Een patroon is jouw manier van overleven.

Geïntegreerde therapie
Door mijn achtergrond als haptotherapeute en diepte-psycholoog (analytische therapie) worden denken en voelen evenwichtig aangesproken.