aanleidingen voor deze geïntegreerde therapie kunnen zijn:

  • het leren herkennen en uitdrukken van gevoelens
  • het versterken van het zelfvertrouwen
  • geestelijke en/of lichamelijke overbelasting (stress/burn-out)
  • psychosomatische klachten
  • stemmingsklachten: depressie, angst en paniek
  • verwerking van trauma en verlies
  • relationele problemen
  • reïntegratie in het arbeidsproces
  • vragen op het gebied van persoonlijke groei en zingeving

Aanmelding kan op eigen initiatief. Ook kan verwijzing plaatsvinden door een huisarts, psycholoog, arbo-arts, maatschappelijk werker of fysiotherapeut.

Als een ontmoeting in de praktijkruimte niet mogelijk is dan behoort een telefonisch consult tot de mogelijkheden.

Betaling en betalingsvoorwaarden

Intake en consult duren ongeveer een uur. hiervoor breng ik een bedrag in rekening dat ligt tussen de € 60,- en € 80,-. In de intake bepaal ik jouw tarief. Hierbij hou ik rekening met je inkomen en je ziektekostenverzekering. Betaling geschiedt binnen 2 weken na ontvangst van de factuur die je op het eind van de maand ontvangt.  Blijft betaling achterwege – ook na een betalingsherinnering-  dan wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten daarvan zijn voor de client.  Consulten die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

Als GZ-Haptotherapeute  ben ik aangesloten bij de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) lidnr 421. Een groot aantal ziektekostenverzekeraars vergoedt een gedeelte van de therapie, die door GZ-Haptotherapeuten wordt gegeven. Zie voor actuele informatie http://www.haptotherapeuten-vvh.nl>index.php

Klachtenprocedure 

ik doe mijn uiterste best om de zorg voor u zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ik hou me hierbij aan de Beroepscode GZ-Haptotherapeut. Als u ontevreden bent dan ga ik graag het gesprek met u aan. Samen zoeken we dan naar een bevredigende oplossing. Het is mogelijk een vertrouwenspersoon in te schakelen. u kunt hiervoor contact opnemen met het bureau van de beroepsvereniging, bereikbaar op 020 4887116 van maandag t/m/ donderdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Mijn AGB-code van de praktijk is: 90(0)10806. De AGB-code voor mij als zorgverlener is: 90031927.

KvK nr is: 12041783