aanleidingen voor deze geïntegreerde therapie kunnen zijn:

  • het leren herkennen en uitdrukken van gevoelens
  • het versterken van het zelfvertrouwen
  • geestelijke en/of lichamelijke overbelasting (stress/burn-out)
  • psychosomatische klachten
  • stemmingsklachten: depressie, angst en paniek
  • verwerking van trauma en verlies
  • relationele problemen
  • reïntegratie in het arbeidsproces
  • vragen op het gebied van persoonlijke groei en zingeving

Aanmelding kan op eigen initiatief.

Een ontmoeting in de praktijkruimte is niet mogelijk. Een bezoek aan huis of een telefonisch consult zijn de mogelijkheden.

Ik ga geen langdurige trajecten meer aan. Mijn begeleiding richt zich nu vooral op het versterken van zelfvertrouwen en eigenwaarde. Welke overtuiging heeft jou in de greep, waardoor je je zelf verloochent en als het ware saboteert?

Sinds mijn pensioen ben ik niet meer aangesloten bij de VVH. Kosten komen voor eigen rekening. In overleg met u bepalen we het tarief voor de consulten.

KvK nr is: 12041783